Podpora inkluze lidí s mentálním postižením
v oblasti volnočasových aktivit

Doba trvání projektu: 01/ 2019 – 12/2021

Něco o nás

Jsme tým skládající se z:

Akademických pracovníků z Masarykovy univerzity, Pracovníků Charity Uherské Hradiště a lidí s mentálním postižením

A společně pracujeme na projektu, který by měl napomoci zapojení lidí s mentálním postižením do volnočasových aktivit v Uherském Hradišti b

PINOAK

Podpora inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit

Doba trvání projektu: 01/ 2019 – 12/2021

 

Projektoví partneři:

 

Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno

Charita Uherské Hradiště, Chráněné bydlení Ulita

Externí aplikační garant: Arcidiecézní Charita Olomouc

 

Projekt byl podpořen technologickou agenturou   české republiky v rámci programu éta  pod číslem  TL02000376

 

Systém pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením prochází v současné době procesem transformace. Dochází ke změně životních podmínek klientů. Ti přecházejí z velkých pobytových služeb do chráněných bydlení či samostatných bytů, umístěných v běžném prostředí. Nedochází však k jejich integraci do běžného života v komunitě. Klienti nadále využívají pouze specifických sociálních služeb určených pro jejich cílovou skupinu To je způsobeno nedostatkem zdrojů a vhodných nástrojů na straně zařízení, v někdy i tím, že integrace do běžného života komunity není považována dalšími aktéry životní situace za možnou či žádoucí.

Tento stav má negativní důsledky, jak pro klienty samotné, tak i pro sociální pracovníky a pro společnost jako celek.

  • Klienti nemohou rozvinout svůj plný lidský potenciál.
  • Dochází k přetěžování sociálních služeb, které jsou stavěny před nutnost zajišťovat všechny aspekty života klientů,

nedochází k naplnění článku 19 úmluvy OSN o právech osob s postižením, který hovoří o podpoře integrace osob s postižením do běžného života v místní komunitě.

Cílem projektu je vytvořit  program podporující integraci lidí s mentálním postižením využívajících pobytových sociálních služeb do volnočasových aktivit  v Uherském Hradišti.

Tento program bude mít potenciál přispět k vyšší míře využívání volnočasových aktivit pro běžnou populaci lidni s mentálním postižením a tím přispěje k zlepšení rovnosti podmínek v přístupu ke službám a tím i ke zmírnění sociální exkluze osob s mentálním postižením.

best value wishwatchesfake.com. go to this site https://www.discountwatches.me. shop https://www.fakewatches.me. factory direct replica watches. click over here replica watches. the newest fake rolex. this post copadelrey-aguabrava.com. Check This Out replica rolex. you could try these out https://www.natl-scientific.com. Under $20 watchitdoit.com. Different Manufacturers replicawatchoutlet.com. best quality https://www.fakewatcheshot.com. why not check here https://www.watchdropshippers.com. click to investigate https://www.controlextender.com. Buy now rolex replica. look here prolexushoes. read more replica rolex watches. find this replica rolex. get more www.func-watches.com. important link replica watches.

Co děláme


V rámci projektu na popsanou situaci reagujeme následujícími kroky:

  1. identifikujeme, jak jsou obdobné situace konkrétně řešeny v zahraničí – jaké politiky ve vztahu k začleňování osob s mentálním postižením do místních komunit v oblasti volnočasových aktivit existují, jaké programy a způsoby práce jsou využívány.
  2.  zjistíme, jak reálně vypadá trávení volného času lidí s mentálním postižením a jaké preference v oblasti trávení volného času mají. - využijeme  pro to metodiku participativní fotografie .
  3. identifikujeme možnosti spolupráce mezi klienty zařízení a místní komunitou v oblasti trávení volného času. Pro toto výzkumné šetření využijeme metodiku participativního akčního výzkumu. Budeme se snažit vytvořit a otestovat způsob participativní práce, který umožní několika lidem s mentálním postižením se podílet na vytváření programu jako co možná nejplnoprávnější členové výzkumného týmu a stát se následně peer experty, kteří se budou moci s přiměřenou mírou podpory podílet na šíření vzniklého způsobu práce i po skončení projektu.

Editovaná monografie na téma Možnosti podpory komunitního začleňování osob s mentálním handicapem v oblasti volnočasových aktivit.

V roce 2021 budeme v Uherském Hradišti pořádat konferenci –  pro sociální pracovníky , pro lidi s mentálním  postižením , pro veřejnost

 

V roce 2021 uspořádáme v Uherském Hradišti výstavu fotografií lidí s mentálním postižením

 

Plánujeme pořádání seminářů se zahraničními odborníky, kteří se inkluzí lidí s mentálním postižením do volnočasových aktivit zabývají   - první z nich se uskuteční v průběhu října 2019

 

Dvakrát ročně pořádáme veřejné setkání,  kde se můžete seznámit s tím, co se nám podařilo v rámci projektu dosáhnout – nejbližší je plánované na začátek listopadu 2019

 

V roce 2021 plánujeme sérii seminářů pro sociální pracovníky, kde  se můžete seznámit s programem, který plánujeme vytvořit

Akce a události projektu

 

 

 

 

 

ZROD SKUPINY SEBEOBHÁJCŮ A JEJÍ SMYSL

Myšlenka sebeobhajování vzplála v polovině roku 2018, kdy se jeden z obyvatel chráněného bydlení aktivně účastnil konference a dostal zpětnou vazbu od dalšího řečníka. Řekl mu, že by byl dobrým sebeobhájcem. A tak byla zažehnuta první jiskřička v prvním obyvateli chráněného bydlení, která v něm dřímala více než rok. Pokoušel se najít skupinu sebeobhájců v blízkosti jeho bydliště, ale bohužel, pokud vůbec existovala, byla daleko, anebo nepřijímala nové členy. A tak vyčkával do doby, než dostal druhý z obyvatel chráněného bydlení příležitost získat zkušenosti od sebeobhájců v Anglii, kam v rámci projektu PINIOAK vyrazil s dalšími spolupracovníky projektu.

Po jeho příjezdu společně oba pánové začali podnikat jasné kroky k sestavení skupiny sebeobhájců v místní komunitě. Vydali se do jiných sociálních služeb v okolí svého bydliště, aby vnesli do povědomí co největší skupiny lidí s mentálním handicapem myšlenku sebeobhajování a možnost přidat se k nim, být spoluzakladateli zdejší skupiny sebeobhájců.

I když představy těchto dvou iniciátorů (a následně i organizátorů) o zájmu lidí v místní komunitě nebyly zcela naplněny, shromáždili přeci jen menší skupinku lidí, kteří měli chuť začít se sebeobhajováním. Brzy byli utnuti vyvstalou situací, která začala sužovat celý svět. Díky svým podporovatelům, spolupracovníkům z projektu PINOAK však našli cestu k setkávání online, a tak navázali na své počátky z ledna až března 2020, krátkými vstupy během léta a od října 2020 se začali pravidelně setkávat před obrazovkami počítačů, tabletů a mobilních telefonů v pondělky jednou za 14 dní v 16 hodin.

A teď troška teorie pro pochopení smyslu a vize sebeobhajování. Smyslem sebeobhajování je, aby lidé s mentálním handicapem dokázali mluvit sami za sebe. Sebeobhájci se ve své činnosti učí porozumět svým právům a povinnostem, učí se vyjadřovat své názory a sdílejí své vlastní zkušenosti v rámci skupiny. K dlouhodobým cílům sebeobhájcovské skupiny patří snaha o začleňování se do společnosti. Sebeobhájci z Uherského Hradiště během své více než roční činnosti řeší témata jako je např. dostupnost bydlení pro lidi s mentálním handicapem, zaměstnávání osob s mentálním handicapem či komunikace s úřady.

Soubory ke stažení

Zde máte možnost zdarma si stáhnout dokumenty, které slouží k prohloubení znalosti problematiky a materiály, resp. výstupy k projektu.

Název souboru Autor Vloženo Velikost Stáhnout

Výroční zprávy projektu

Název souboru Vloženo Velikost Stáhnout

Fotografie

Fotografie z akcí, zasedání, konferencí a seminářů.

Zprávy a oznámení z projektu

Přečtěte si zprávy ze akcí a další informace.

Vítejte na stránkách projektu

Uvítací zpráva blogu

číst dál

Kontaktujte nás

Rádi s Vámi probereme dotazy, vytvoříme nabídku a poskytneme informace.

Podpora inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit

Velehradská třída 246
686 01 Uherské Hradiště

( Mgr. Lenka Kaňovská, vedoucí chráněného bydlení, tel. 604 222 171 )

Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
Projekt je řešen na řešení projektu FSS MU a Charita UH